Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden

Horloge

Waarom werken met beelden?

Omdat je bij het werken met beelden niet alleen een beroep doet op de ratio, maar ook op intuïtie en emotie. Hierdoor krijg je andere antwoorden met meer diepgang, die niet alleen vanuit het hoofd komen maar ook vanuit het hart.

Daarnaast helpt het mensen die niet zo eenvoudig direct een mondeling antwoord op complexe vragen kunnen geven. De beelden kunnen dan worden gebruikt ter ondersteuning, om iedereen de gelegenheid te geven een antwoord op de vraag te geven.

Bij het zien van beelden maak je gebruik van het onbewuste deel van je hersenen. In een hele korte tijd neem je waar en is het goed of niet goed.

Bij het geven van een verbaal antwoord maak je veel meer gebruik van het bewuste deel van de hersenen. Hierbij kan je ook al bewust en onbewust filteren bij het geven van een antwoord.

Tijd

Gebruik intuïtie en emotie?

Beelden kunnen erg krachtig zijn. Denk maar eens aan een foto van een tijd dat je erg gelukkig was. Bij het zien van de foto, voel je al snel de bijbehorende emotie weer terug komen.

Andersom geldt dat ook, bijvoorbeeld als je het heel erg spannend vindt om te vliegen, kan een foto van een vliegtuig al zorgen voor de nodig zenuwen.

De tijd tussen het zien van een beeld en het voelen een emotie die daar bij hoort is kort, erg kort. Binnen een milliseconde kan dit al plaats vinden. In deze korte tijd vinden een heleboel onbewuste processen plaats. Je ziet het beeld, dit beeld wordt gecombineerd met je waarnemingsfilters (oftewel je vroegere ervaringen), wordt vertaald in je hoofd en geeft een gevoel in je lijf. Soms moet je nog lang nadenken over wat je precies voelt en waarom. Natuurlijk geldt dit niet voor alle beelden, maar voor beelden die een relatie, hoe dan ook, hebben met iets dat je al eerder hebt meegemaakt.

raat

Wanneer gebruik je beelden?

Zelfs met beelden die je als neutraal kunt beschouwen is visualisatie is een zeer krachtige methode bij het inzetten van persoonlijke veranderingen, bij een teaminterventie of zelfs bij het bepalen van de koers van de organisatie.

Doordat er gebruik wordt gemaakt van onbewuste gedachten bij het kiezen van een beeld en deze daarna mondeling worden toegelicht, kunnen belemmeringen eerder worden benoemd

.

Door het delen van het beeld kun je een ander ook letterlijk laten zien hoe jij dingen ziet.

Het werken met beelden kan ook worden ingezet bij een gesprek tussen werkgever en werknemer om zaken helderder te krijgen, bij beeldmeditaties of toekomst visualisaties.

handen

Centrale vraag?

Bij het gebruiken van beelden, bijvoorbeeld tijdens een training, is het van belang om eerst een duidelijke vraag te stellen. De kwaliteit van deze vraag bepaalt mede de kwaliteit van het antwoord. De centrale vraag zelf vraagt dan ook een goede voorbereiding en wordt bij voorkeur door de groep of het individu zelf geformuleerd.

De centrale vraag die gesteld wordt zal speficiek, eenduidig en enkelvoudig moeten zijn.

Voorbeelden van vragen kunnen zijn: - Hoe veilig voel jij je in dit team? - Hoe vind jij dat de samenwerking verloopt? - Welk beeld geeft voor jou weer hoe je zou willen samenwerken?

Bij de vraag selecteer je intuïtief het beeld. Omdat iedereen een eigen referentiekader heeft kan het beeld nooit zonder een toelichting. Het delen van de toelichting is de start van het gesprek en kan leiden tot het gezamenlijk delen van toekomstige beelden.

welcome2

Get inspired

De set 'Get Inspired' bestaat uit 50 zorgvuldig geselecteerde beelden. Uit ervaring blijkt dat de variatie zo groot is dat de beelden voor vele vragen en visualisatie gebruikt kunnen worden. De beelden uit de set worden gebruikt zowel bij groepen als bij indivduen.

Wil je meer weten over het werken met beelden? Neem dan contact met ons op.

Mail: info@thelentecompany.nl

Wij denken graag met je mee!

Knop4

Bestel de set Get Inspired met 50 inspirerende fotobeelden via de bestelknop voor 24,95 exclusief verzendkosten in de winkel van The Lente Company